Categories

Most Popular Articles

 วิธีการเปลียนรหัสผ่าน Window Server

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Windows Server 2012/2016/2019 ทำได้ดังนี้* จากตัวอย่างในที่นี้...

 การเพิ่มพื้นที่เครื่องให้ได้เต็มจำนวน Disk Management

ขั้นตอนที่ 1 : เปิดหน้าต่าง Start ขึ้นมา และเปิดโปรแกรม Administrative Tools  ขั้นตอนที่ 2 :...